bayrak

       

facebook    instagram   youtube   twitter 

 

  Ana Sayfa   Türkçe   English

Dojo Kuralları


"AIKI by Hasan Mert Bozdoğan" Grubu Dojo Kuralları

1- Dojo’larımızda (eğitim alanlarımızda) verilmekte olan tüm Eğitimlerimizin özel doğası, içerik ve dinamiği; çalışma boyunca yüksek oranda dikkat, odaklanma ve çeşitli kişisel sorumluluklar gerektirmektedir. Dojo üyelerimizin çeşitli sorumlulukları, bulundukları pozisyon ve seviyelere göre değişen yetki ve görevleri bulunmaktadır. Eğitimimizin doğasında bulunan disiplinden dolayı Dojo’daki bu görev, yetki ve sorumluluklar sorgulanamaz. Sistemimizin öğrencileri tarafından Dojo kurallarının öğrenilmesi ve bu kurallara eksiksiz olarak uygulanması gerekmektedir.

2- Dojo kurallarının yeni başlayan öğrencilere aktarılması Senpai'lerin, Sensei'in ya da Kıdemli Öğrencilerin değil, her bir öğrencimizin sorumluluğundadır.

3- Dojo’ya yeni başlayan öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmaktan, onlarla bildiklerimizi paylaşmaktan çekinmeyiniz. Dojo’da benmerkezcilik ve bencillik yoktur ve bu gibi tavırlardan uzak durulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, Dojo bir paylaşım ve birlikte gelişme alanıdır. Yeni bir öğrenci aramıza katıldığında, kendi ilk günlerimizi ve o günde neler hissettiğimizi hatırlayarak onlara sabır ve açıklıkla yardımcı olmamız bir Dojo geleneği ve kuralıdır.

4- Dojo'da aynı alanı ve minderi paylaşan tüm bireyler bir ailenin parçasıdır.

5- Dojo'da her öğrencimiz birbirne karşı nazik olmakla, diğer arkadaşlarına yardımcı olmakla, sürekli gelişmeye açık olmakla ve verilen görev ve sorumlululuklara eksiksiz uymakla yükümlüdürler.

6- Eğitim yerine giriş ve çıkışlarda selam verilir, sürekli olarak çalışma alanına (Dojo’ya), üst kemer öğrencilere, Senpai'lere ve Sensei’ye (eğitmenlere) saygı gösterilir. Dojo'ya giriş ve çıkışlarda Dojo’da Sensei (eğitmen) veya Sensei olmaması durumunda Senpai'ler ya da onların da bulunmaması durumunda kişinin kendisinden daha kıdemli bir öğrenci bulunuyorsa, giriş ve çıkış kurallara uygun olarak yapılır. Öğrenci Dojo’ya girişte; bir kez Kamiza’ya (ya da Shrine’a) (ders açılış ve kapanışlarının yapıldığı geleneksel Japon sunak alanına) ve bir kez de Senpai'ye, Sensei’ye ya da kendisinden kıdemli konumda bulunan öğrenciye selam verildikten sonra (o anda tatamide bulunan en üst kuşak derecesine sahip kişiye verilir) Seiza pozisyonuna oturarak, Senpai'den, Sensei’den ya da kıdemli öğrenciden içeri girebilmesi için gereken komutu bekler. İçeri girebilmesi için gereken komut verildikten sonra yerde selamlama yaparak Dojo’ya giriş yapabilir. Öğrenci Dojo’dan çıkması gereken durumda önce Sensei’den (eğer o esnada tatmi’de Sensei bulunmuyorsa Senpai ya da kıdemli öğrenciden) müsaade alır. Gereken müsaadenin verilmesinin ardından öğrenci, bir kez Kamiza’ya ve bir kez de Senpai'ye, Sensei’ye ya da Kıdemli Öğrenciye selam verdikten sonra Dojo’dan ayrılabilir.

7- Derse vaktinde gelmek her öğrencimizin sorumluluğudur. Herhangi bir durum sebebiyle derse katılamayacak olan öğrencilerimiz Eğitmenlerimize ya da kıdemli öğrencilere durumlarını bildirmekle yükümlüdürler. Derslere herhangi bir sebeple geç kalmanız durumunda kurallara uygun bir şekilde derse katılım sağlamanız gerekmektedir. Ancak ders açılış seramonisi sırasında veya Sensei teknik gösterirken geldiyseniz, Dojo’nun girişinde seramoni veya Sensei’nin teknik göstermesi bitinceye kadar sessizce bekleyip seramoni selamlamaları veya teknik gösterimi tamamlandıktan sonra Dojo’ya yine kurallara uygun bir şekilde girebilirsiniz.

8- Terlik ve ayakkabılar (her öğrencimizin derslerimize ayakkabı yerine terlik ile gelmeleri tercih edilmektedir), Dojo’nun girişinde ayrılan alanda, ya da Tatami’nin (minderin) kenarında yan yana ve düzenli bir şekilde dizilir.

9- Kişiler Dojo’da kesinlikle sinirli bir tavır sergileyemezler, partnerleri, kıdemli öğrenciler, Senpai'ler veya Sensei’leri ile kesinlikle tartışmaya giremezler.

10- Eğitim alanı ders öncesi ve sonrası teknik çalışma ve gelişim içindir. Dojo bir oyun alanı değildir. Dojo’da bulunduğunuz zamanı teknik ve felsefi gelişiminize ayırmanız gerekmektedir. Derslerimiz boyunca ciddiyet ve disiplin elden bırakılmamalıdır.

11- Eğer Tatami’ler (minderler), kenar alanlarda dizili bırakılıyorsa Dojo’ya (çalışma alanına) dizilerek Dojo’nun derse hazır hale getirilmesi ve ders sonrasında da Tatami’lerin kenar alanlara taşınması derse katılan öğrencilerimizin sorumluluğundadır. Öğrencilerimizin ders saatinden 5-10 dakika önce Dojo'ya gelerek minderleri dizmeleri ve Dojo'yu Senpai'ler ya da Sensei gelmeden derse hazır hale getirmeleri gerekmektedir.

12- Dersler, Sensei’nin (eğitmenin), ya da eğer Sensei yoksa Senpai veya kıdemli öğrencinin ellerini iki kere çırparak sınıfa sıraya geç (line up) komutu vermesinin ardından, öğrencilerin ders başlangıç seramonisi için sıradaki yerlerini almalarıyla ve dersin açılmasıyla başlar. Ve yine aynı şekilde Sensei’nin (eğitmenin) ya da eğer Sensei yoksa Senpai veya kıdemli öğrencinin ellerini iki kez çırparak sınıfa line up (sıraya geç) komutunu vermesinin ardından yapılan ders kapanış seramonisinin ardından son bulur.

13- Ders açılış ve kapanış seramonilerinin öncesinde kıyafetlerinizin, kuşaklarınızın düzenli ve düzgün olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

14- Ders sırasında kıyafetinizin biçimi bozulur ya da kemeriniz çözülürse, düzeltmeden önce Senpai'den ya da Sensei’den izin alarak, sırtınız Sensei’ye, Tatami’de bulunan diğer öğrencilere ve Kamiza’ya dönük olacak şekilde, Seiza pozisyonuna geçerek düzeltme yapılır. Düzeltmenin ardından Seiza pozisyonundayken, Senpai ya da Sensei selamlanarak ayağa kalkılır ve çalışmaya devam edilir.

15- Öğrenciler ikili çalışmalarda, çalışmanın başında ve sonunda her zaman birbirini selamlayıp, Ch'ien der. (Ch’ien sana saygı duyuyorum, seni onurlandırıyorum anlamına gelir) . Partnerli çalışmalar sırasında, öğrencilerin birbirine saygı göstermesi gerekmektedir. Eğer partneriniz (uke'niz) o anda çalışmakta olduğunuz tekniği bilmiyor veya hatalı yapıyorsa siz doğrusunu yaparak ona yol göstermeye çalışın. Ama asla onu düzeltmeye, tekniği öğretmeye çalışmayın. Soru sormanız gereken, öğretecek olan tek kişi Sensei'dir. Ancak kıdeminiz arttıkça ve çalışmakta olduğunuz kişinin tekniksel sorumluluğu Sensei tarafından size verildikçe kendisini düzelme hakkına sahip olabilirsiniz.

16- Eğer Senpai'nize veya Sensei’nize bir soru sormanız gerekiyorsa yanına gidiniz ve size konuşmanız için izin vermesini bekleyiniz, selam vererek sorunuzu nazikçe sorunuz. Cevabınızı aldıktan sonra tekrar eğilerek selam veriniz. Hiçbir zaman el kol hareketleri ile veya ismiyle seslenerek Sensei’yi ya da kıdemli öğrenciyi yanınıza çağırmayınız. Minderde Sensei vakren Senpai'lere soru sorulamaz ya da onlardan yardım talebinde bulunulamaz.

17- Minderdeki oturuş şekli Seiza’dır (diz üstü oturuş pozisyonu). Derslerde Seiza dışında bir pozisyonda oturmak, sadece sakatlık ya da alışıncaya kadar Sensei’den izin almak şartıyla mümkündür.

18- Dojo’da herkes kendi hatalarından ve diğer öğrencilerin hatalarından bir şeyler öğrenmelidir. Teknikleri ya da hareketleri hatalı yapan öğrencileri küçük düşürücü ve kırcı bir şekilde uyarıda bulunmak hiçbir öğrencinin hakkı değildir. Olası bir hata durumunda, kendimizin de aynı sanatın öğrencisi olduğumuzu ve bizimde aynı duruma düşebileceğimizi aklımızdan çıkartmamalıyız.

19- Sensei’n Tatami’ye (mindere) ayak basması durumunda Sensei’yi ilk gören öğrenci diğer öğrencileri dikkat pozisyonuna (hazır ol pozisyonuna) geçirmeli ve ‘Sensei Rei’ komutuyla Sensei’yi selamlatmalıdır. Selamlamanın ardından tüm öğrenciler, yüzleri Sensei’ye dönük şekilde Seiza’ya oturarak, Sensei’n vereceği komutu beklemelidirler.

20- Eğer Sensei eğitim alanı dışındaysa, sınıftaki en yüksek düzeyli (en kıdemli) öğrenciye veya Sensei’nin Dojo’yu o süre boyunca emanet ettiği öğrenciye Sensei’ye gösterilen aynı saygı gösterilir.

21- Çalışmalar sırasında aşırı yorgunluk oluşması ya da her hangi bir ağrı hissedilmesi durumunda, çalışma derhal kesilmeli ve Sensei’ye ya da kıdemli öğrenciye bilgi vermeniz gerekmektedir. Aşırı yorgunluk durumlarında, yorgunluğun göz ardı edilmesi ve çalışmaya devam edilmesi Kaizen Aikijutsu ve Aikido sanatlarında ciddi sakatlanmalara yol açabilir.

22- El ve ayak tırnaklarının kesilmiş ve temiz olması, vücudun ter kokusundan arınmış olması esastır. Ayrıca kıyafetlerin temiz ve hijyenik olmaları önemlidir. Haftada birden çok antrenman yapan öğrencilerimize tavsiyemiz birden fazla giysi edinmeleridir.

23- Dojo temizliği sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Her çalışmadan sonra (sabit Tatami’li (minderli) Dojo’larımız için geçerlidir) ya da düzenli aralıklarla (Tatami’leri ders öncesi serilip, ders sonrasında toplanan Dojo’larımız için geçerlidir) Dojo ve Tatami temizliği öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

24- Aikijutsu ve Aikido sistemleri konuşarak değil, öğrencilerin kendilerini eğitime vermeleri ve çok çalışmaları ile öğrenilen sistemlerdir. Ders sırasında konuşulma mümkün olduğunca az olmalıdır. Senpai, Sensei ya da kıdemli öğrenci sorunuz var mı sorusunu size yönelttiğinde sorularınızı ya da aklınıza takılanları kendilerine sorabilirsiniz.

25- Dersler esnasında fikir beyan edilemez veya yorum yapılamaz. Savaş Sanatları konuşularak değil fiziki tekrar sonucunda öğrenilebilir.

26- Çalışmalar esnasında Sensei’n veya kıdemli öğrencilerin gösterdikleri teknikleri, aynen gösterildiği gibi uygulamaya çalışınız. Kendi bildiğiniz ya da bildiğinizi düşündüğünüz şekilde uygulamaya çalışmayınız. Anlamamanız durumunda sormaktan ve tekrar gösterilmesini istemekten çekinmeyiniz. Dojo'larımızda aklınıza takılan soruları sormanız Eğitmenlerimiz açısından oldukça önemlidir.

27- Sizin ve çalıştığınız partnerleriniz açısından tehlike oluşturabileceğinden dolayı çalışma öncesinde takılarınızı (küpe, kolye, yüzük, saat) çıkartınız.

28- Eğitmen ders sırasında konuşurken ya da teknikleri gösterirken, öğrenciler Seiza pozisyonunda ya da bağdaş kurarak otururlar. Konuşmanın ya da teknik gösteriminin ardından öğrenciler Sensei’yi selamlar ve ayağa kalkarak çalışmaya kaldıkları yerden devam ederler.

29- Eğer Sensei çalışma esnasında herhangi bir öğrenciyle özel olarak ilgilenirse, ona bir teknik gösterir ya da öğretisel bir anlatımda bulunursa, o bölümdeki öğrenciler derhal çalışmalarına son verip oturmalı ve Sensei’nin gösterdiklerini, açıklamalarını dikkatle dinlemelidirler. Sensei’nin anlatımı ya da teknik gösterimi bittikten sonra (Sensei arkasını dönüp uzaklaşmış olsa bile) öğrenciler Seiza pozisyonunda Sensei selamlamalı ve sonrasında çalışmalarına devam etmelidirler.

30- Ders öncesi ya da sonrası yeni öğrenciler üst düzeydeki öğrencilerden yardım ve öneri isterler.

31- Derslerde öğrenilen bilgileri, teknik isimlerini ve tavsiyeleri unutmamanız için bir not defteri getirmeniz ve her dersin sonunda düzenli olarak not tutmanız gerekmektedir. Notlarınızı alırken Sensei’den ya da kıdemli öğrencilerden yardım alabilirsiniz. Ayrıca Kuşak Sınavları için bilmeniz gereken teknikleri ve gerekli bilgileri de yine kıdemli öğrencilerimizden talep edebilirsiniz.

32- Dojo’da bilmeniz gereken her şeyin Sensei’leriniz ya da kıdemli öğrencileriniz tarafından size öğretilmesini veya gösterilmesini beklemeyiniz. Öğretmek onların görevi olmakla birlikte, öğrenmek ve öğrenebilmek için mücadele etmekte sizin görevinizdir.

33- Sensei’nin ya da kıdemli öğrencilerin önünden geçmek saygısızlıktır. Daima kendilerinin arka tarafından dolaşmanız gerekmektedir.

                 "DOJO'ya DAİMA BOŞ BİR KAP İLE GELİN. ÇÜNKÜ, DOLU BİR KABI DAHA DA DOLDURAMAZSINIZ" 

HAKKIMIZDA

Aenean euismod libero metus, ut feugiat ligula vulputate at. Phasellus porttitor erat eget risus posuere, laoreet fringilla lectus auctor. Suspendisse dolor leo, tempus et cursus sed, aliquet quis urna. Aliquam risus lectus, fringilla sit amet felis a, convallis fringilla purus. Etiam eu nisi et dui suscipit sagittis id cursus nisl.

İLETİŞİM

Address: 40 Broadway, London

Phone: (123) 456-7890

Mobile: (123) 456-7890

Fax: (123) 456-7890

Email: office@company.com

E-BÜLTEN

Bilgilendirmelerimizi almak, haber ve yeniliklerimizden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize üye olunuz.

 

E-BÜLTEN

Bilgilendirmelerimizi almak, haber ve yeniliklerimizden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize üye olunuz.