bayrak

       

facebook    instagram   youtube   twitter 

 

  Ana Sayfa   Türkçe   English

Aikijutsu & Aikido Sözlüğü

A
Ai: Uyum, birleşme.
Ai Hanmi: Aynı taraf duruş. Nage: sol ayak önde, Uke: sol ayak önde durur. / Nage: sağ ayak önde, Uke: sağ ayak önde durur.
Ai Ki: Evrensel uyum.
Ai Ki Do: Evrensel uyumun yaşam şekli, şiddete yer vermeyen koruma sanatı.
Ai Ki Jutsu: Evrensel uyum ile birlikte dirençsizce hareket etme tarzı/şekli.
Ai ki -taiso: Aikido'nun kendini koruma hareketlerinden ayrıştırılmış egzersiz.
Aidoka: Aikido yapan kişi.
Ashi Sabaki: Ayak çalışması. Güçlü denge sağlamak ve hareket kolaylığından yararlanmak için ayak çalışmaları Aikido’da çok önemlidir.
Atemi: Vuruş teknikleri; partnerin ya da rakibin vücudundaki hayati öneme sahip bölgelerine ya da anatomik ve fiziksel olarak zayıf olan bölgelere yapılan hamlelerdir. Aikijutsu & Aikido Sanatlarının self defence olarak efektif kullanımı için atemi tekniklerinin önemi kaçınılmazdır. 
Ashi: Ayak, bacak.

B
Bu: Savaş.
Bokken: Tahta kılıç (Bokuto, Ken).
Budo: Savaş Sanatı. Savaş Sanatlarının tümünü tabir etmek için kullanılan genel isimdir.
Bushido: Savaşçının/Samurayın yolu/yaşam biçimi.

C
Chudan: Orta pozisyon.
Chudan No Kamae: Ellerin ya da kılıcın vücuda göre merkezi pozisyonda olduğu duruş.

D
Daito Ryu Aiki-jujutsu: O’Sensei Morihei Ueshiba’nın eğitim almış olduğu savaş sanatı.
Dan: Siyah kemer derecelendirilmesi. Siyah kemerin seviyeleri.
Deshi: Öğrenci.
Do: Yol, yaşam şekli.
Dojo: Savaş sanatlarının çalışıldığı yer, salon. Yolun öğretildiği yer. Dojo'ya karşılıksız ve koşulsuz bağlılık, saygı, adanma Savaş Sanatları öğretileri açısından oldukça önemlidir.
Doshu: Yolun başı anlamında kullanılır Aikido’nun (Japan Aikikai Foundation) başında bulunan kişiye verilen unvandır. Yolun Ustası.
Domo Arigato Gozaimashita: Japoca dilinde teşekkür ederim. Tam anlamıyla; Benimle çalışıp kendini aynı zaman da beni ruhsal ve tekniksel açıdan geliştirdiğin için teşekkürler. Dojo’larda derslerde teknik ve de ders sonlarında partnere, Senpai ya da Sensei'ye selam verilirken söylenir. 
Dori: Görme.
Dosa: Hareket.

F
Funakogi: Kürek çekme egzersizi.
Fukhishidoin: Eğitmenin asistanı anlamına gelen Japonca resmi bir ad.

G
Gedan: Alt pozisyon.
Gedan No Kamae: Ellerin ya da varsa silahın alt pozisyonda tutulduğu duruş.
Gi-Dogi Keiko: Eğitim elbisesi. 
Gyaku Hanmi: Ters taraf duruş / karşıt duruş. Nage: sol ayak önde, Uke: sağ ayak önde durur. / Nage: sağ ayak önde, Uke: sol ayak önde durur.
Aikido Gi: Antreman giysisi.
Gaeshi: Savurma.
Gamae: Gard, esas duruş.
Gi: Giyime.
Gokyo: Beşinci Kontrol.
Gyaku: Ters.

H
Hachiji Dachi: Doğal duruş. Ayaklar omuz genişliğinde açıktır ve vücut ağırlığı her iki ayakta da eşit olarak dağıtılmıştır.
Hakama: 1kyu, Senpai ya da Sensei derece ve seviyelerindeki Aikidoka'lar (Aikido öğrencileri) tarafından giyilen uzun siyah ya da lacivert (stile ya da sisteme göre değişebilir) şalvar ya da eteği andıran, geleneksel Japon askeri (ya da Samuray) kıyafeti.
Hara: Kişinin ağırlık merkezi, göbek deliğinin dört parmak aşağısında bulunan Ki'nin depolandığı yer.
Hanmi: Üçgensel duruş. Birçok Aikido tekniği UKE ve NAGE'nin daha önceden belirlenmiş duruşlarıyla pratik edilir. Bu, teknikleri ve saldırılara karşı duruş prensiplerini öğrenmek içindir. Daha yukarı seviyelerde belli Hanmi duruşları daha fazla önem kazanır. Hanmi Handachi Waza: Nage'nin oturduğu, Uke'nin ise ayakta durduğu pozisyondur. Daha büyük ya da uzun boylu rakipleri teknik uygulama pratiği için Hanmi Handachiwaza oldukça iyi bir eğitim şeklidir.
Hidari: Sol.
Happo: 8 yön. Happo - Undo (8 yön egzersizi) ve Happo - Giri (kılıç ile 8 yönde kesme.) Burada anlaşılan gerçekten her yönde hareket edebilmektir. Aikido’da insan her an için herhangi bir yöne dönmeye hazırlıklı olmalıdır.
Hiji: Dirsek.
Hineri: Bükülme, burma.
Handachi: Yarım duruş.
Hanmi: Temel Aikijutsu & Aikido ya da Kenjutsu başlangıç duruşu. Yarım vücut.
Hantai: Ters.
Happao/Happo: Sekizinci yön, taraf.
Henka: Değiştirme.
Hidari: Sol.
Hidari Hanmi: Sol hanmi duruş.
Ho: Metot, teknik, egzersiz, yapma, şekil, kural.
Hombu: Merkez, karargah .

I
lkkyo: Rakibin kolunu kıvırarak ve aynı anda dirseğe baskı uygulanarak yapılan bir kontrol yöntemi
lrimi: Çarpışma olmaksızın tekniğe giriş.

J
Jo: Yaklaşık 125cm-130cm uzunluğunda sopa. Jo Aikijutsu & Aikido Eğitimlerinde kullanılan temel silahlardandır. 
Jo-kata: Jo ile yapılan hasmı fırlatma teknikleri.
Jo-tori (jo-dori): Jo ile yapılan saldırıyı etkisiz hale getirmek.
Ji yu: Serbest, özgür.
Jutsu: Sanat, yumuşaklık-gevşeklik-esneklik-dirençsizlik yolu.
Jodan: Yukarı pozisyon.
Jodan No Kamae: ellerin yada varsa silahın yüksek pozisyonda tutulduğu bir duruştur.
Jiyuwaza: Tekniklerin serbest sitilde çalışılması; Bu çalışma genelde birden fazla kişinin Nage'ye istenilen yönde saldırılması şeklindedir.

K
Kaiten: Tekerlek gibi dönmek.
Kaiten Nage: Rüzgar mili fırlatışı, etrafında dönme.
Kamae: Hazır olma durumu, karşılaşma, yüzleşme.
Kaeshi: Kontra, geri dönme.
Kaeshi Waza: Kontra tekniklerin uygulanması
Kata: Tekniklerin form haline getirilmiş hali; Omuz.
Kata Dori: Omuz tutuşu.
Kosadori: Çapraz elle tutuş.
Katatedori: Tek el ile karşıdakinin bileğinden tutuş.
Katate Dori Morote Mochi: İki elle tek bileği tutma.
Ken: Tahta Kılıç.
Kihon: Temel olan şey. Aikido da genel olarak aynı teknik çok farklı görülen bir çok yoldan yapılabilir. Tekniklerin yüzeysel özelliklerinin altında yatanı öğrenmek, temeli yani çekirdeği kavramak için Kihon'u iyi idrak etmek gerekir.
Ku: Boşluk. Bu boşluğun direkt fark edilmesi aydınlanmadır. Bu Aikido’da bilinç açıklığının geliştirilmesi, değişen durumlara çabuk ve içgüdüsel cevap verebilmektir.
Kyu: Beyaz kemer düzeyi /rütbesi/seviyesi / SHODAN (1.DAN)'a kadar olan (6) derece.
Keiko: Eğitim/çalışma/antrenman. Aikido’da eğitimin tek sırrı.
Kumi Jo: Jo (bir alet) ile eşleşilerek yapılan egzersiz (eşli pratik.)
Kumi Tachi: Partnerli olarak çalışılan kılıç egzersizleri.
Kiai: Hasmı ikaz edici seslenme.
Kuzushi: Dengeyi bozma.
Koho: Arkaya.
Kokyu: Nefes alma, Ki hareketinin ritmi.
Kokyu Nage: Nefes ve zamanlamalı fırlatma.
Kotai: Arkaya hareket etmek.
Kote Gaeshi: Bileği ters-yüz etmek; tersine bilek fırlatışı.
Kuden: Sözlü eğitim.

M
Mae: Ön.
Mae Ukemi: Öne düşüş, dairesel düşüş.
Masagatsu: Gerçek zafer.
Ma Ai: Rakibe göre olması gereken, düzenli aralık, uzaklaşma ve zamanlama. Aikido teknikleri değişen durumlara göre farklı uygulanabildiğinden, başlangıç pozisyonunda rakibe olan uzaklığın zamanlamaya ve tekniğin uygulanmasına ne tür bir etki yapacağı önceden hesaplanmalıdır.
Migi: Sağ.
Migi Hanmi: Sağ hanmi duruş.
Mudansha: Siyah derecesi olmayan öğrenci.
Mokkuso ve Meditasyon: Meditasyon. Çalışma genel olarak bir meditasyon (derin düşünme ve dinginlik pozisyonu) periyodu içerisinde başlayıp ve biter. Meditasyonun amacı kişinin aklın temizlenmesi ve bilinçli temkinin geliştirilmesidir. Belki bundan da önemlisi, meditasyon yerleşik düşünce ve hareketlerini yenilemesini, değiştirmesini elimine etmesini ya da anları daha etkili kullanmasını sağlar. İdeal olarak insanın meditasyon sırasında elde ettiği konsantreyi ve bilincini çalışmasına da taşıması gerekir. Böylelikle meditasyonda elde edilmiş bilinç, zeka ile normal bilinç, zeka arasındaki ayrılıkta çökmüş olur.
Munadori (munedori): Göğüsten tutuş.
Morotedori: İki elle tutuş (iki elle tek el tutulur).

N
Nage: Atağın yapıldığı kişi. atan, fırlatan kişi
Nagaree: Akmak. Aikido’nun amaçlarından biride fiziksel güce, fiziksel güçle karşılık vermemeyi öğrenmektir. Asıl olan, uygulanan gücü yönünde onu kendi avantajına olacak şekilde yeniden yönlendirerek akmaya (hareket etmeye) çalışmaktır.
Nikkyo: Bilek kıvırma tekniği (ikinci öğreti).

O
O Sensei: Aikido'nun kurucusu (Morihei Ueshiba 1883, 1969)
Omote: Ön taraf. Aikidoda, Nage'nin Uke'nin ön tarafına girdiği haraketlerin sınıfına denir.
Obi: Kemer.
Onegaishimasu: Benimle çalışır mısın (egzersize başlarken eşleşilen kişiye söylenir.)
Osea Waza: Kişiyi kıpırdayamaz hale getirici teknikler. Kilitleme teknikleri.
Oyouwaza: Teknikte o an için üretilen çözüm.

R
Randori: Serbest atak çalışması. Serbest sitilde eğitim. Bazen Jiyu Waza'nın eşanlamlısı olarak ta kullanılınır. Aikido genelde bir kişiyle çalışılmasına rağmen, birden fazla kişi tarafından saldırıya uğrama ihtimalinin akıldan çıkarılmaması da çok önemlidir. Aikido’daki tüm vücut hareketleri (Tai Sabaki'ler) birden fazla saldırıya karşı savunma yapabilmeye olanak verir.
Ryote Dori: İki bilekten tutuş.
Ryote mochi: İki elle tek bileği tutuş.
Ryoku: Güç.

S
Sankyo: Bilek bükme tekniği. Üçüncü öğreti.
Seiza: Dojo'daki resmi Japon oturuş biçimi. Dizler üzerine oturmak. Bu şekilde oturmak alışmayı gerektirir, fakat denge sağlar ve bağdaş oturuşa göre daha fazla hareket kolaylığı sağlar.
Shoda O Seizu: İlk hamleyi önleme ve kontrol.
Sho Dan: 1. Dan seviyesi.
Sodedori: Elbisenin dirsek hizasından tutulması.
Sodeguchidori: Elbisenin kol ağzından tutulması.
Shomen Uchi: Kafanın ön kısmına doğru yukarıdan yapılan hamle veya darbe, kılıç vuruşu.
Shikaku: Ölü açı. Rakibin atağına devam etmesinin çok zor olduğu ve sizinde rakibinizin hareket ve dengesini kolaylıkla kontrol edebildiğiniz pozisyon. Aikido’nun ilk aşaması Shikaku'yu yerleştirebilmektir.
Shikko: Samuray (dizüstü) yürüyüşü. Shikko, güçlü bir Hara (ağırlık merkezi) bilincinin geliştirilmesi çok önemlidir. Aynı zamanda kalça ve ayakları güçlendirir.
Suki: Bir saldırıya ya da tekniğin uygulanmasına maruz kalacak şekilde açıklık, boşluk bırakmak ya da tekniğin yanlış uygulanması Suki fiziksel ya da psikolojik olabilir. Eğitimin bir amacıda, karşındakinin hareket ve pozisyonundaki Suki'yi belirlediğin (gördüğün) kadar kendi hareket ve pozisyonuna karşı da duyarlı olmaktır. İdeal olarak usta bir Aikidoka kendini Suki'lerden ayıracak şekilde eğitir.
Sutemi: Edebi olarak vücudu bir kenara atma, bırakma anlamına gelir. Bir kimsenin tekniğin uygulanmasi için kendini bırakması (Judo da karşındakini atmak için kendi pozisyonunuzu ve dengenizi feda ettiğiniz teknikler sınıfı.)
Sukashiwaza: Saldırganın sizi sarmasına ya da vuruşuna başlamasına imkan vermeden yapılan tekniklerdir. Aslında ideal olan; saldırı tamamen uygulanmadan onu ekarte edecek şekilde saldırganın duruşuna ve hareketlerine karşı duyarlı ya da saldırıya geçmesi.
Shindoi: Öğretmen, eğitme anlamına gelen resmi bir ad/unvan/başlık.
Shihan: Hocaların hocası (Usta eğitmen) anlamına gelen resmi bir ad. Aikijutsu & Aikido Sanatlarında 6.Dan seviyesi itibariyle kullanılmaya hak kazanılan ünvandır.
Shime: kilit.
Soto: Dış, dış taraf.
Suburi: Uygulamada sallanma, dönme, kılıç çalışması.
Suki: Açılış.
Sumi: Köşe.
Suwari: Oturmak.
Suwari Waza: Yer teknikleri.

T
Taijutsu: Vücut sanatları, silahsız çalışma.
Tai No Henko: Tai No Tenkan: 180 derece dönmeyi kapsayan basit dönüşler. (Harman pratiği)
Tai Sabaki: Vücut hareketleri.
Takasumu Aiki: Aiki’nin (ruh, zeka ve evrensel enerjinin harmonisi) sonsuz (bitmek bilmiyen) üretken savaş sanatı anlamına gelen kurucunun bir sloganıdır. Yani Aikidonun bir eşanlamlısı. Aikido’nun kapsamı, bir kişinin düzenli olarak pratikte çalıştığı adı konulmuş olan, standart tekniklerle sınırlı değildir. Aksine, bu standart teknikler daha temel prensiplerin Kihon'u içine sindirdiği zaman, yeni koşullara uyacak şekilde sonsuz sayıda ve çeşitlilikte yeni Aikido teknikleri yaratmak mümkündür.
Te: El.
Tegetana: El kılıcı ya da elin kenarı. Pek çok Aikido hareketi kişinin Tegetanası ile aynı hizada oluşu ve uzantısını vurgular. Aynı zamanda Aikido kılıç tekniğiyle Tegetananın uygulanmasında önemli benzerlikler vardır.
Taiso (undo): Egzersiz.
Tanto: Bıçak,
Tenchi Nage: Yer-gök fırlatışı.
Tenkan: Dönüş, etrafında dönme, yön değiştirme.
Tori(dori): Tutmak.
Tachi: Ayakta durmak.
Tai: Vücut.
Taijutsu: "vücut savaş sanatı", silahsız pratik.
Tai no henko: Vücudun değişimi.
Taiso: Egzesizler.
Tatami: Minder, Japon hasır minderi.
Tegatana: El kılıcı.
Tegubi: Bilek, eklem.
Takubitori: Uke'nin, Nage'nin iki bileğini tutarak yaptığı atak.
Tekubi: Önkol ya da bilek eklemi.
Tandoku: Yalın, yalnız.
Taninsugake: Birden fazla uke'nin özellikle tutma, yakalamaya yönelik ataklarına karşı yapılan çalışma.
Tenchi: Cennet, dünya, yer.
Tori: Almak; tutmak; teknik yapan.
Tsuki: Vurma, itiş, hamle

U
Ura: Geri, saldırganın arkasına doğru geçilerek yapılan Aikido teknikleri sınıfıdır. Ura teknikleri bazen Tenkan (dönüş) teknikleri olarak ta isimlendirilir.
Uchi Deshi: Dojo'nun içinde yaşayan ve kendini eğitmene, Dojo'nun bakım ve temizliğine adamış öğrenci (kimi zaman, Dojo’nun ve/veya Sensei'inin kişisel işlerine de yardım eder.)
Uke: Atağı yapan veya Nage tarafından fırlatılan; alış yönü.
Ukemi: Fırlatıldığı zaman yuvarlanma veya düşme.
Ushiro: Arka veya geri.
Uchi: Vurma, iç, içinde.
Undo: Hareket, egzersiz.

W
Waza: Teknik veya sanat.

Y
Yokomen: Kafanın yan tarafı.
Yokomen Uchi: Kafanın yan tarafına yapılan vuruş.
Yonkyo: Dördüncü kontrol.
Yudansha: Dereceli kişi.

Z
Zanshin: Aklın durması.
Za ho: Oturuş metodu.
Zori: Minder dışında giyilen sandalet.

 

HAKKIMIZDA

Aenean euismod libero metus, ut feugiat ligula vulputate at. Phasellus porttitor erat eget risus posuere, laoreet fringilla lectus auctor. Suspendisse dolor leo, tempus et cursus sed, aliquet quis urna. Aliquam risus lectus, fringilla sit amet felis a, convallis fringilla purus. Etiam eu nisi et dui suscipit sagittis id cursus nisl.

İLETİŞİM

Address: 40 Broadway, London

Phone: (123) 456-7890

Mobile: (123) 456-7890

Fax: (123) 456-7890

Email: office@company.com

E-BÜLTEN

Bilgilendirmelerimizi almak, haber ve yeniliklerimizden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize üye olunuz.

 

E-BÜLTEN

Bilgilendirmelerimizi almak, haber ve yeniliklerimizden haberdar olmak için lütfen e-bültenimize üye olunuz.